Organizátor projektu


Hlavný partner projektu


„Sme radi, že sa popri iných aktivitách môžeme venovať aj ekologickým projektom. V minulosti sme realizovali napr. projekt „Úsmev pre strom" prostredníctvom ktorého sme okrem "EKOosvety" vysadili množstvo stromov v areáloch škôl aj mimo nich. Všetky projekty, ktoré robíme s láskou, odrážajú naše firemné hodnoty." Anna Bieliková - riaditeľka Essence communications
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (dalej TMR), je stredoeurópskym lídrom v cestovnom ruchu a svoje úspechy úzko spája s tým, ako sa stará o prostredie, v ktorom pôsobí. Uvedomuje si svoju spoločenskú zodpovednosť voči životnému prostrediu Tatier, ako aj návštevníkom, ktorých chce krásnou a čistou prírodou tešiť ešte mnoho rokov. K tejto zodpovednosti preto patrí aj podpora projektu a výchova našich najmenších k rovnako zodpovednému prístupu.

Partner projektu


Mediálny partner projektu